Välkommen nya hemsida.

Vi lanserar storstilat vår nya hemsida, som är baserad på fenomenet WordPress. Vi gillar WordPress, det är tveksamt om WordPress gillar oss.